AUSTRIA MIGRANTS

Who were the migrants and refugees pouring into Europe in the summer and fall of 2015? To get a picture, an Austrian-based, international scientific organisation has asked them to describe their lives before they began their journeys to Europe.

(Những ai là di dân và người tỵ nạn đã đổ vào Âu Châu trong mùa hè và mùa thu năm 2015? Để trả lời câu hỏi, một tổ chức khoa học quốc tế, đặt trụ sở ở Áo, đã yêu cầu những người đó mô tả cuộc sống của họ trước khi bắt đầu cuộc hành trình đến Âu Châu.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)