Anh Phúc đi Nhật. Vui hay buồn?

Anh Phúc đi Nhật. Vui hay buồn?

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Thấy báo nhà nước hôm qua đưa tin rầm rộ về chuyến đi của anh Phúc sang Nhật. Thấy có vẻ kỳ vọng và hồ hởi lắm. Các vấn đề loanh quanh như “Yêu cầu, đề nghị” Nhật Bản tăng cường hỗ trợ vốn ODA ưu đãi hơn và tiếp nhận tu nghiệp sinh, thực tập sinh. Thêm nữa là vấn đề tằng cường thúc đẩy hợp hợp tác, xúc tiến đầu tư, muốn phía Nhật Bản xem xét mua lại các ngân hàng sắp phá sản của Việt Nam và chương trình đầu từ khoảng 10 tỷ USD.

Xin bạn xem tiếp bài Anh Phúc đi Nhật. Vui hay buồn? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)