48% người được thăm dò cho biết không thích tên gọi Trung Hoa Đài Bắc

    Ngày 19/8 tới Thế Vận hội sinh viên mùa Hè năm 2017 sẽ chính thức khai mạc, gần đây đối với tên gọi của Đài Loan khi tham gia Thế Vận hội cũng đã tạo nên làn sóng tranh luận không ngừng. Ngày 14/8 Quỹ dân ý Đài Loan công bố bản báo cáo thăm dò dân ý về “Đồng nhận Đài Loan và Thế Vận Hội sinh viên Đài Bắc năm 2017”, kết quả cho thấy72% người được thăm dò cho rằng bản thân họ là người Đài Loan, 10.6% tự cho rằng mình là người Trung Quốc, nếu so với  tháng 5 năm trước thì việc đồng nhận Đài Loan giảm 8.8%, đồng nhận Trung Quốc tăng 2.5%.
 
    Bản thăm dò cũng đưa ra câu hỏi cảm nhận của bạn thế nào về tên gọi Trung Hoa Đài Bắc khi Đài Loan tham gia Thế Vận Hội, kết quả có đến 48% người được thăm dò cho rằng họ không thích tên gọi như vậy, và có 42% người được thăm dò thích tên gọi này. Tiến thêm một bước phân tích cho thấy, trong số các bạn thanh niên dưới 24 tuổi có đến 62% người không thích tên gọi Trung Hoa Đài Bắc.
 
    Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ dân ý Đài Loan Du Doanh Long cho biết: “Thưa các vị, chúng ta nhìn thấy đây là một hiện tượng dân ý chung, có 42% người được thăm dò thích tên gọi này, thế nhưng có đến 48% người được thăm dò cho biết họ không thích tên gọi như vậy, cho nên đa số người dân Đài Loan bị bắt buộc phải chấp nhận tên gọi Trung Hoa Đài Bắc tại các cuộc thi đấu Thế Vận hội, và cũng phản ảnh một vấn đề rất lớn ở bên trong.”
 
    Bản thăm dò cũng hỏi về lòng tin đối với thị trưởng Kha Văn Triết khi tổ chức Thế Vận Hội sinh viên mùa hè năm 2017, có 50.1% người được thăm dò cho biết họ rất có lòng tin thị trưởng sẽ làm tốt, có 19.1% không mấy tin tưởng, và có 5.6% cho biết họ hoàn toàn không tin tưởng thị trưởng sẽ làm tốt nhiệm vụ này.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)