Quý Bạn thân mến,

Thấm thoát một năm nữa lại sắp qua, một năm 2017 thật nhiều biến động, và chúng ta sắp đón chào một năm 2018 mà chúng ta mong ước sẽ nhiều biến động hơn nữa, những biến động cần có, để một lần, một lần rồi thôi, chấm dứt cái chế độ Cộng Sản tàn bạo, ăn hại, giết dân, bán nước này.

Trên thế giới, có lẽ sự thay đổi có ảnh hưởng to lớn nhất đối với Việt Nam là việc ông Donald Trump lên cầm quyền ở Hoa Kỳ.

Xin bạn xem tiếp bài tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)