30 tháng 4, đảng viên Việt Tân nghĩ gì (GNVT06)

30 tháng 4, đảng viên Việt Tân nghĩ gì (GNVT06)

Từ tâm trạng đau thương ngậm ngùi, uất nhục đến việc nhận ra , nắm bắt những cơ hội tích cực trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trên quê hương, hai đảng viên VT cùng nhau trao đổi những suy tư tâm trạng của mình trong dịp 43 năm kể từ ngày 30 tháng tư 75.

(Visited 1 times, 1 visits today)