10 tháng Sáu, ngày ‘Toàn quốc xuống đường’

10 tháng Sáu, ngày ‘Toàn quốc xuống đường’

‘Suy giảm niềm tin’ vẫn còn là cách mô tả quá tô hồng. Trong thực tế, dân đã mất sạch niềm tin vào chế độ trong rất nhiều vụ việc mà chính quyền chỉ hứa hẹn nhưng không hề làm, hoặc thậm chí làm ngược lại.

Xin bạn xem tiếp bài 10 tháng Sáu, ngày ‘Toàn quốc xuống đường’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)